Friends of the earth
  • Bookmark and Share

六成市民撐垃圾膠袋補助 減輕基層收費壓力 

 (2012年12月18日新聞稿) 今天下午立法會環境事務委員會將會討論垃圾收費政策,而首輪垃圾收費諮詢結果中提出的四十元收費水平,相信會成為議員及市民的關注點。對於部份基層市民,未免會擔心收費造成經濟負擔,因此,本會聯同部份基層團體,向政府提出每月派發定額垃圾膠袋補助的紓困措施,達致減廢目的,亦可減輕收費對基層的壓力。

 

正如政府的公眾諮詢結果中提及,有市民擔心收費對貧困市民造成財政壓力,而本會於11月進行的垃圾收費民意調查中,無論支持或反對者,均對收費過高表示關注。不過,調查亦發現超過六成市民支持補貼建議 (表一)。

 

香港地球之友以一身聖誕老人裝束,提早向基層派發「收費垃圾膠袋」為聖誕禮物,希望香港推行垃圾收費的初期,可全港實施又或是以基層界別為主,派發一定量垃圾膠袋的過度安排,用過量才需額外購買。本會發言人指:「垃圾收費不是為了增加庫房的荷包,而是希望有一個誘因,促使市民和工商界切實減廢。而補助垃圾袋雖然暫時免費,但至少可以俾市民一個丟垃圾的限額,便於他們適應新政策,亦可以減輕基層的負擔。」

 

事實上,垃圾膠袋補助並非新鮮事,台灣、日本及廣州均曾有採用。就台灣新北市為例,於2010年全面落實垃圾收費,同時提出垃圾袋補助計劃,既惠及基層之餘,亦成功達到減廢效果。新北市由2009年每天2,600噸的垃圾量,減至2011年的1,300公噸,廢物棄置量減少五成。

 

本會亦有落區與基層團體溝通,大部份市民對垃圾袋補貼的建議反應正面。以婦女為主要服務對象的香港婦女中心協會總幹事廖佩珊表示:「婦女認同需要減少廢物,但以垃圾收費的方法減廢則需要有足夠的回收配套,而收費亦不能太高。在有垃圾袋補助之下,亦令部份基層婦女對政策的接受度增加。」

 

另外,職工盟輆下的大埔區食德好食物回收計劃希望可落實收費,「商界現時丟垃圾不用錢,所以部份商戶即使捐贈食物,亦不願出資運輸,有時我們甚至覺得被當作『義務清垃圾』!」一旦落實垃圾收費,商界為減少付費成本,會更落力進行分類回收,或主動進行食物等捐贈,最終得益的反而是大眾市民。食德好亦同意垃圾袋補助的建議,認為可減輕他們服務對象-- 區內失業及待業人士的經濟壓力。

 

香港政府於實施垃圾收費的同時,盡快建構整全的回收系統,包括廚餘及玻璃樽,解決香港「水浸眼眉」的廢物問題,否則只會重蹈新加玻「每五年便興建焚化爐」的覆轍。

 

傳媒查詢:

香港地球之友 環境事務主任 馮詩麗 --  2528 5588

 

 

表一: 市民對垃圾膠袋補助建議的支持度 (其他調查結果已於126日新聞發佈會中公佈)

 

Q4. 假如政府真係要落實垃圾按量收費,有建議話為左令公眾適應垃圾按量收費既模式,係計劃初期每戶會免費派發指定數量既垃圾膠袋,用超過就需要另外購買。咁你又有幾支持或反對呢個「垃圾按量收費」既建議?

 

 

人數

百分比 (%)

支持

632

62.5%

一半半

83

8.2%

反對

183

18.1%

完全不支持垃圾徵費

75

7.4%

唔知/難講

38

3.8%

總數

1011

100.0%

食德好食物回收計劃參與者珍姐

香港婦女中心協會總幹事廖佩珊

 

   • 酷大使
  • 惜食天使
  • 一齊救食物!