Friends of the earth
  • Bookmark and Share

 

如果聽日係世界末日,原因只有一個……


就係….地球先生抵受不住數量龐大的剩食襲擊,質到爆咗!嘩!嘩!嘩!真係慘絕人寰,喪盡天良!睇下佢而家個樣幾辛苦?我地仲點忍心繼續浪費食物質爆地球先生呢.....?

所以,唔想地球咁快末日的話,今個聖誕同新年,歡度佳節之餘,亦要珍惜食物,唔好浪費,一齊救救地球啦!


地球之友謹祝各位同地球先生一齊,有個快樂聖誕同新年!


(請廣傳此訊息,讓你的親朋好友都一同來珍惜食物吧!)

 

剩食襲地球

(2012年12月20日)  • 酷大使
  • 惜食天使
  • 一齊救食物!